Wat een ramp!

Musketgeweren, kanonschoten en Franse en Spaanse soldaten maken deel uit van de opening van tentoonstelling ‘Groot Geweld in Kleine Dorpen’ in het Kempenmuseum in Eersel. Centraal staat de periode na de Tachtigjarige Oorlog in de Kempen.

18 september 2022